2019. május 2., csütörtök

Vargha Gyula (1853. november 4. – 1929. május 2.)

90 éve ezen a napon hunyt el Vargha Gyula jogász, statisztikus, költő, országgyűlési képviselő, a KSH igazgatója, az MTA rendes tagja. Szakirodalmi munkásságának javát összefoglaló jellegű gazdaságstatisztikai művei és népességstatisztikai esszéi teszik ki. Egyik első önálló kiadványa – a Magyarország egyletei és társulatai 1878-ban – a korabeli egyletek statisztikájáról szólt. Az úttörő jellegű adatgyűjtéshez külön módszertant készített. Megszervezte a hazai hitelintézetek adatgyűjtését is. Vizsgálta az első takarékpénztárak megalakulásának korszakát, és sorozatban adta ki a hazai hitelintézetek adatait. Magyarország pénzintézetei című kötetét az 1885. évi Országos Kiállítás általános bizottságának megbízásából írta. Műve történeti megközelítésben tárgyalta a hazai hitelviszonyok fejlődését, a pénzintézetek működését, részletes elemzést adott az 1869 és 1873 közötti hazai hitelválságról, bemutatta a magyar pénzügyi rendszer és az Osztrák Nemzeti Bank kapcsolatait a kiegyezés utáni években. A mű olyan sikert aratott, hogy Vargha Gyulát felkérték a kibővített, korszerűsített változat megírására, amely A magyar hitelügy és hitelintézetek története címmel jelent meg, és tudományos munkássága egyik legfőbb művének tartotta.
   A hivatal vezető munkatársaként, illetve igazgatójaként irányította a hivatal adatgyűjtéseit, összeírásait. Összesen kilenc statisztikai évkönyv szerkesztője volt. A későbbi kereskedelemügyi miniszterrel, Láng Lajossal együtt részt vett a Magyarország statisztikája sorozat szerkesztésében. Vargha jegyezte a második kötet (Magyarország gazdasági statisztikája) harmadik fejezetét (Közlekedés és forgalom), amelyben a rá jellemző tudományos felkészültséggel és alapossággal mutatta be a közlekedés eszközeit, a közlekedést előmozdító és a forgalmat növelő intézményeket. Ugyancsak egyik szerzője volt A magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája című hivatali kiadvány négy kötetének, amely a kor gazdasági és politikai felfogásáról adott képet, például kiemelte a kisbirtokok jelentőségét. 
   Költői pályáján hosszabb szünetet jelentett a hivatal vezetésének időszaka, 1906–1907 után azonban termékenyebb évek következtek. A Kisfaludy Társaság többszöri sürgetésére, 1915-ben verseskötetet is megjelentetett. Költőként hozzávetőleg kilencszáz verse jelent meg nyomtatásban

Forrás: Kovács Csaba – Marton Ádám – Nádudvari Zoltán: Vargha Gyula. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 734–735. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése