2019. június 28., péntek

Antal Attila, Földes György, Kiss Viktor (szerk.): Marx…. Interpretációk, irányzatok, iskolák.

Antal Attila, Földes György, Kiss Viktor (szerk.): Marx…. Interpretációk, irányzatok, iskolák.
Budapest 2018 Napvilág K. 419 p.
Raktári jelzet: E 013925

Az elmúlt évtizedekben alapvetően megváltozott a marxi életművet körülvevő szellemi és politikai klíma. 1989 után a szocialista rendszerek világszerte visszaszorultak vagy átalakultak  Kelet-Közép-Európában. Mind a jobboldali, mind a liberális elitcsoportok heves antikommunista offenzívát folytattak, amelynek során Marxot szinte teljesen kiszorították a hivatalos nyilvánosságból és a tudományos életből. Marx totális démonizálása zajlott, ördögi eszmék és katasztrofális tévedések ősforrásaként láttatták, akit közvetlen felelősség terhel a sztálinizmus bűneiért és a létező szocialista rendszerek kudarcaiért.

Marcelo Musto szerint lezajlott a Marx-kép széttöredezése, középpontba kerültek munkásságának befejezetlenségei és csonkaságai, újrakezdései és inkonzisztenciái. A helyzet mára gyökeresen megváltozott. A kortársak számára Marx hatalmas hagyatéka a változékonyság, a sokszínűség, a párhuzamosságok terepe, amelyben nem lehetséges egyetlen vezérfonal mentén „rendet teremteni”.

A Marx-kép fragmentálódását tovább erősítette, hogy az elmúlt évtizedekben az értelmezések mérhetetlen sokszínűsége és sokfélesége jött létre, amelyek között már senki nem kíván igazságot tenni – vagyis Terrell Carver kifejezésével immár egy „posztmodern Marxszal” van dolgunk.

Marx személyisége és életműve az elmúlt évtizedekben számtalan interpretáció, irányzat és iskola számára kínált kiindulópontot és jelentett inspirációt.

A jelenlegi marxista vagy más irányzatok széles köre Marx munkásságára támaszkodik (maoizmus, szituációnalizmus, a kritikai elmélet, a magyarországi Budapesti Iskola, az analitikus marxizmus, a Szocializmus, A Barbárság köre vagy a posztmarxizmus).

A könyvtárban itt található. 

K. Á.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése