2019. június 21., péntek

Kislégi Nagy Dénes (1884. június 21. – 1984. augusztus 28.)

135 évvel ezelőtt ezen a napon született Kislégi Nagy Dénes jogász, statisztikus, közgazdász, költő, egyetemi tanár. Az I. világháború alatt fél éven át a bécsi Hadügyminisztérium sajtóirodájában tevékenykedett. 1923-tól kezdve, közel negyed évszázadon keresztül a Közgazdasági Szemle szerkesztőségében dolgozott. Ezekben az időkben negyvennyolc előadást tartott a rádióban (amelynek irodalmi szerkesztője Cs. Szabó László és Ortutay Gyula volt), ezek anyaga később három kötetben megjelent Bevezetés a közgazdaságtanba, Híres kereskedők és Beszélgetés egy eke mellett címmel. A kötet párbeszédes formában, közérthetően tárgyalja a közgazdaság-tudomány alapfogalmait, továbbá a kereskedelemmel, a pénzügyekkel, a szociálpolitikával kapcsolatos jelenségeket, és külön fejezetet szentel a statisztikai adatgyűjtések fontosságának bemutatására. 1955-ben megszerezte a közgazdaság-tudomány kandidátusa címet A statisztikai megismerés természete című dolgozatával. 1956-ban megválasztották az egyetemi munkástanács elnökévé, ami miatt később fegyelmi eljárás indult ellene. Bár csak egyetlen intézkedése miatt marasztalták el, 1957-ben nyugdíjaztatását kérte. Kutatómunkáját folytathatta, és elhatározta, hogy doktori disszertációt ír a statisztikai átlagokról. A mű nem készült el, de részeredményeit több cikkben publikálta. Nyolcvanéves korában kezdett el dolgozni akadémiai doktori értekezésén, és nyolcvanhét éves volt, amikor 1971-ben megvédte a Durkheimről és követőiről készített disszertációját. Kilencvenéves korában még mindig publikált szociológiai és demográfiai jellegű szakcikkeket. Igazi polihisztorként évtizedeken keresztül foglalkozott filozófiával, közgazdasággal, statisztikával és szociológiával. Szépirodalmi téren is működött; önálló verseskötetei jelentek meg, írásait a Nyugat és több más irodalmi lap közölte.

Forrás: Derzsy Márk – Farkas Balázs: Kislégi Nagy Dénes. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 386–387. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése