2019. július 15., hétfő

Halabuk László (1921. január 23. – 1999. július 15.)

20 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Halabuk László jogász, közgazdász, matematikai statisztikus. 1956-ban lépett be a Központi Statisztikai Hivatalba, ahol a Nemzetközi Főosztályon osztályvezetőként elsősorban nemzetközi összehasonlításokat készített, és az elérhető gazdaságstatisztikai adatok alapján elemzéseket végzett, továbbá részt vett gazdaságtörténeti kutatásokban. A KSH Nemzetközi módszertani füzetek című kiadványsorozata több szakfordítását közölte az 1950-es és az 1960-as években. 1963-ban egyik alapítója volt a KSH Nemzetközi Főosztály egyik osztályaként létrejött Matematikai és Statisztikai Módszerek Alkalmazás Laboratóriumának. 1967-ben pedig a KSH Ökonometriai Laboratórium névre átkeresztelt és a KSH elnöke alá rendelt intézmény vezetője lett. A laboratóriumban az annak főtevékenységét jelentő ökonometriai modellezés kezdeményezője, irányítója és alkotó résztvevője volt. Az itt kidolgozott M-modellek Magyarországon először kísérelték meg a makrogazdasági folyamatok ökonometriai eszközökkel történő leírását és előrejelzését. A laboratórium másfél évtized alatt az Ökonometriai Füzetek tíz kötetét adta ki az elért módszertani és számítási eredményekkel, és további tizennyolc füzet jelent meg a KSH belső kiadványaként, mint Laboratóriumi Munkaanyag. Ezeknek a tudományos kiadványoknak kezdettől a szerkesztője volt. Kiadványaik fontos szerepet játszottak az ökonometriai és a statisztikai modellezési kultúra hazai elterjedésében az 1960-as évektől.

Forrás: Nádudvari Zoltán: Halabuk László. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 275–276. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése