2019. július 12., péntek

Michael Galuske: A szociális munka módszerei

Michael Galuske: A szociális munka módszerei
Ford.: Udvari Kerstin
Budapest, 2019, Károli Gáspár Református Egyetem – L'Harmattan K. 330 p.
Raktári jelzet: E 013694

Annak ellenére, hogy a könyv már 1998-ban megjelent Németországban, a magyar fordítás 2019-ig váratott magára. Joggal merült fel a szakemberekben a kérdés, hogy vajon helytállóak-e még a húsz évvel ezelőtt leírt megállapítások. A válasz igen, helytállóak, hisz a könyv a szociális munka XX. századi történetét mutatja be a módszerek felől közelítve. A szakma képviselői szerint hiánypótló mű. A fordító, Udvardi Kerstin – aki maga is szociális munkás – bízik abban, hogy e könyv elősegíti, vagy legalábbis lerakja a szociális munka társadalmi elfogadásának alapjait, hozzájárul presztízsének növeléséhez. A szerző úgy fogalmaz, hogy a módszertan térképét vázolja fel az olvasó számára, a fordító, továbbmenve pedig úgy véli, a már korábban megismert sok részelem teljes egésszé kovácsolódik össze a segítségével.

A könyv három részre tagolódik. Az első és második fejezet történelmileg rendszerezett áttekintésben a módszertani vita történetét írja le, elemzi. Célja az eddigi fejlődési út bemutatása és a ma is érvényes problémák kiemelése. A harmadik rész a szociális munka aktuális módszertani elméleteiről ír. Részletes, mondhatni kézikönyv jellegű leírást olvashatunk többek között a szociális tanácsadásról, a kliensközpontú beszélgetésről, a multiperspektivikus esetkezelésről, a családterápiáról. Nem könnyed olvasmány, de könnyen tanulható információkat tartalmazó, jól strukturált kiadvány, amely valóban gazdagítja a szociális munka magyarországi szakirodalmát.

A könyvtárban itt található. 

 KR

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése