2019. augusztus 2., péntek

Hun házasodunk hun meg elválunk

Földházi Erzsébet: Hun házasodunk hun meg elválunk 
Budapest, L'Harmattan K., 2019. 262 p. 
Raktári jelzet: E013110 

A kötet 2005 és 2015 között született szociológiai, demográfiai írásokat tartalmaz, amelyek a párkapcsolatok felbomlásának és az új párkapcsolatok kialakulásának témáját veszik górcső alá. A tanulmányok között találunk doktoridisszertáció-részletet, szakfolyóiratban megjelent tanulmányt, tudományos eredményeket felvonultató írást, és egy módszertani tanulmányt is. Mindezek mélységükben és terjedelmükben is változatos képet mutatnak, de összeköti őket a közös téma mellett az, hogy a magyar társadalom jellemzőit mutatja be az olvasónak. 

A könyv négy fejezetből és egy módszertani mellékletből áll. Az első fejezetben Földházi Erzsébet a párkapcsolatok és a család változásának általános tendenciáit veszi sorra, továbbá a válások okait, következményeit és az új párkapcsolatok kialakulását tárgyalja. A második fejezet első tanulmánya egy elemzés, amelynek alapját a KSH Népességtudományi Kutatóintézet által elvégzett „Életünk fordulópontjai” című panelvizsgálat 2001 és 2002 között felvett adatai képezik. 

A harmadik fejezet írásai elsősorban demográfiai adatokat mutatnak be. Különlegessége, hogy a fejezet végén egy rövid listát találunk az ajánlott irodalomról, ezzel segítve még a laikus olvasókat is a témában való komolyabb elmélyülésben. 

A válás utáni időszakról, az elváltak lakáskörülményeiről, az első válás utáni új párkapcsolatok kialakulásáról a záró fejezet három tanulmánya közöl részletes információt. A KSH Népességtudományi Kutatóintézet 2002 és 2003 között végzett kutatást a 2000-ben elvált férfiak és nők körében „Családi együttélés” címmel. A fejezet első két írása eme kutatás adatait elemzi. A harmadik tanulmány a már korábban említett „Életünk fordulópontjai” című panelvizsgálat adataira támaszkodik. 

A tanulmányok által felölelt időszakot látva joggal vetődhet fel az olvasóban a kérdés, hogy a párkapcsolati relációk egyre színesebb világában a kötetben felvonultatott információk nem vesztetették-e el aktualitásukat. Igaz ugyan, hogy a legutóbbi évek változásaira, fejleményeire nem terjed ki az írások köre, ám a tanulmányok kiváló táptalajt, ugródeszkát adhatnak egy újabb, a körülöttünk zajló változásokat vizsgáló kutatáshoz. 

A könyvtárban itt található.
KR

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése