2019. október 3., csütörtök

Zala Júlia (1919. október 3. – 1994. november 12.)

100 évvel ezelőtt ezen a napon (október 3.) született Zala Júlia statisztikus, a KSH elnökhelyettese, a GKI igazgatója. Első közgazdasági tanulmánya 1941-ben A járadékbirtok-rendszer című tanári diplomamunkája volt. Doktori értekezését 1942-ben könyvviteltanból írta A számvitel fejlődése az Egyesült Államokban címmel. Cikkei, könyvei és elemzései sokat tettek a statisztikai tájékoztatás nyilvánosságáért, a gazdaságstatisztika, valamint a hazai gazdaságkutatás és elemzés fejlesztéséért. Művei kiterjedtek a gazdasági hatékonyság vizsgálatára, az árpolitika kérdéseire, az inflációs folyamatokra, a gazdasági szabályozó rendszer működésére; az 1960-as és az 1970-es években hozzájárultak a hazai gazdaságpolitika megváltozásához. Több mint kétszáz tanulmány, cikk, könyv, illetve társszerzőként megírt könyvrészlet főződik nevéhez. Húsz műve idegen nyelven (angolul, franciául, németül és oroszul) is megjelent. Gazdag és sokrétű szakirodalmi tevékenysége segítette a hazai és a nemzetközi statisztikai szervezet fejlesztését, hozzájárult a gazdaságstatisztikai adatok jobb megbízhatóságához, széles nyilvánosságához, elősegítette a nemzetközi összehasonlíthatóságot. Pályája végén banküzemtani és vállalatgazdasági kérdéseket kutatott. 

Forrás: Fenyvesi Lászlóné – Kovács Csaba – Nádudvari Zoltán: Zala Júlia. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 758–759. p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése