2020. január 17., péntek

Gazsó Ferenc: Iskola, társadalom, rendszerváltás

Gazsó Ferenc: Iskola, társadalom, rendszerváltás
szerk. Békés Zoltán és Harcsa István
Szeged: Belvedere Meridionale, 2019. 383 p.
Raktári jelzet: E 16576

Gazsó Ferenc (1932–2018) szakmai életpályájának középpontjában az iskolaügy állt, oktatóként és szakpolitikusként egyaránt. Számára az oktatás és társadalompolitika kapcsolata kiemelt területet jelentett, és ezzel sajátságos vonulatot képezett az oktatáskutatók körében. Kutató-elemző munkáját 1990 után kiegészítette a társadalmi egyenlőtlenségek és társadalmi elesettség újabb fejleményeinek a vizsgálatára is.

A kötetben szereplő művei ma is aktuálisak az oktatási rendszerrel kapcsolatos vitákban is. Harcsa István és Laki László által készített mű is helyet kapott a könyvben. Gazsó Ferenc egyik kötetben szereplő tanulmányában megállapítja, hogy miközben 1980 és 1995 között csökkent a tanulók száma, az egy tanteremre eső tanulók és az egy tanárra jutó diákok száma szintén.

A közepes és magas presztizsű 6 és 8 osztályos középiskolák tanulmányait átlagait is elemzi nemzetközi összehasonlításban (Magyarország és az OECD-országok között). Minden korcsoportban magasabb a népesség iskolai végzettsége az OECD-országok esetében  (1994–1995-ös adatok), mind a középiskolát, mind a felsőfokú tanulmányokat végzettek körében. A felsőoktatásban tanulók aránya megkétszereződött 1980 és 1996 között (64 ezer főről 140 ezer főre). A középfokú oktatási intézményekben a gimnáziumokban és szakközépiskolákban nem változott az első évfolyamosok száma, míg a szakmunkásképzőkben és szakiskolákban csökkent 1990 és 1995 között.

A könyvtárban itt található.

K. Á.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése