2020. április 27., hétfő

Párniczky Gábor (1925. április 27. – 1992. május 9.)

95 évvel ezelőtt ezen a napon született Párniczky Gábor  (1925. április 27. – 1992. május 9.) agrármérnök, statisztikus, egyetemi tanár. Az elméletben, az egyetemi oktatásban, valamint a gyakorlati statisztikai feladatok megoldásában egyaránt maradandót alkotott. Nemzetközi szakértőként végzett munkájában érvényesült tudományos felkészültsége. A KSH is igényt tartott szakmai felkészültségére, már az 1950-es években segítette az időszerű módszertani munkákat, például a matematikai statisztikai módszerek alkalmazásáról 1956-ban kiadott művével. Több évtizedig támogatta az újabb eljárások bevezetését, például a hazai mintavételi tervekkel, új becslési módszerekkel. Igény szerint kísérleti számításokat is végzett. Közreműködött a teljes körű mezőgazdasági felvételek reprezentatív megfigyelésekkel történő helyettesítésében. Szakmai véleményt adott például a külkereskedelem árszínvonalának vizsgálataira, az átlagárindex hazai alkalmazásának megalapozására, és kutatója volt az automatikus osztályozásnak.

Vezető oktatóként szerepet vállalt az 1950-es évektől az új statisztikai tantárgyak kialakításában, fejlesztésében, a közgazdászképzési szakok (belkereskedelem, külkereskedelem, mezőgazdaság) statisztikai tananyagainak írásában. A matematikai statisztikai módszereket is kifejtő tankönyvsorozata, Köves Pál szerzőtársával közös műve, tudományos alapot adott az alapstatisztika, az általános statisztika ismereteihez. 1960-ban jelent meg először az Általános statisztika című tankönyv, amely valószínűség-számítási fejezetet is tartalmazott. A tankönyv felváltotta a korábbi évek egyetemi jegyzeteit. A további kiadások matematikai statisztikai módszereket is felvázoltak, azokat több nemzedék egyben szakkönyvként használta, és nemcsak az egyetemi oktatásban. Az Általános statisztika című tankönyv 1973-ban kibővített tartalommal jelent meg, már a becslés és hipotézisvizsgálat elméleti és gyakorlati ismereteit is összegezve. Az 1981-ben megjelent kiadásban pedig új fejezetként szerepelt a statisztikai információrendszer

Forrás: Fenyvesi Lászlóné – Nádudvari Zoltán: Párniczky Gábor. In: Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. Budapest, 2014, KSH Könyvtár. 567–568. p.      

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése