2020. május 27., szerda

szerk. Erdélyi Gabriella: Érzelmek és mostohák : Mozaikcsaládok a régi Magyarországon (1500-1850)


szerk. Erdélyi Gabriella: Érzelmek és mostohák : Mozaikcsaládok a régi Magyarországon (1500-1850)
Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet, 2019. 291 p.
Raktári jelzet: E 015507

Az MTA BTK Történettudományi Intézetének Lendület Családtörténeti kutatócsoportja a Magyar Családtörténetek negyedik kötetében a mozaikcsaládokat teszi tudományos vizsgálat tárgyává a XVI–XIX. századi Magyarországon. 

Bár azt hinnénk, hogy nem volt túl gyakori, mégis a levéltári anyagok alapján lehet mondani, hogy mindennaposnak számított. Ez az ideális szülő-gyermek közösség már csak a nagy halandóság miatt sem valósulhatott meg sok helyen. A kötet szerzői egy-egy család néhány évtizedes történetét tárják elénk három nagyobb téma köré csoportosítva. A családi tárgyak, az öröklés lehetőségei, gondoskodás a leszármazottakról, a családi konfliktusok megvitatása (levelezés és bírósági perek alapján), végül a családi szerepek betöltését tárgyalva. 

Olvashatunk külön tanulmányt erdélyi síremlékekről, mint az érzelmek történetének forrásairól; Czobor Erzsébetről, aki anyaként és mostohaanyaként is részt vett a Thurzó család életében. Mit lehet megtudni a XVIII–XIX. századi büntetőperek vádlottjairól, vallomásaik alapján? Milyen konfliktusokkal járhatott egy új szülő belépése egy családba? Minden élettörténet tanulságos élethelyzeteket rá elénk. 

Szendrey Júlia Horvát Árpád feleségeként folytathatta rendszeres publikációs tevékenységét, szellemi munkáját, ez kiderül lakásuk egykori leírásából. Gyermekeik levelezése még féltestvérükkel, Petőfi Zoltánnal is meghitt, közvetlen a nagy korkülönbségek ellenére. 

Az utolsó fejezetben pedig a lánykori naplóiról híres Slachta Etelkáról olvashatunk, milyen szempontok szerint választott udvarlói közül, mit gondolt és tudott a házasságról és a családi mindennapokról. Valamint, hogy elgondolásai, majd tapasztalatai miként jelennek meg magáncélú és közhasznú írásaiban.

A könyvtárban itt található.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése